Jest pełniący obowiązki wójta gminy Ciechanów

Premier Mateusz Morawiecki powołał Stefana Pawłowskiego na stanowisko pełniącego obowiązki wójta gminy Ciechanów. Dzisiaj (poniedziałek,13 marca) przed południem do Urzędu Gminy wprowadził go wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Od lewej: Anna Żebrowska, Stefan Pawłowski

Stefan Pawłowski to dotychczasowy szef biura poselskiego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika. Będzie zarządzał gminą Ciechanów do czasu wybrania nowego wójta w przedterminowych wyborach, które odbędą się najprawdopodobniej w maju. Wybory są konieczne, bo ze stanowiska zrezygnował, odchodząc na emeryturę, dotychczasowy wójt Marek Kiwit.

Stefan Pawłowski zapowiedział dzisiaj, że jego pierwsze działania będą polegały na staraniach o pozyskanie dla gminy Ciechanów dofinansowania zewnętrznego. Zapewnił, że nie zamierza rozpoczynać urzędowania od zmian personalnych w Urzędzie Gminy.

W uroczystości powołania p.o. wójta wzięli udział także m.in.: kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Anna Żebrowska, sekretarz gminy Ciechanów Katarzyna Krupiński, przewodniczący Rady Gminy Ciechanów Eugeniusz Olszewski.

red

Fot. ciechtivi.pl