Dodatek węglowy. Nie ma pieniędzy od wojewody

Gmina Gołymin-Ośrodek przedłuża termin wypłaty dodatku węglowego. Powód? Na konto gminy nie wpłynęły jeszcze pieniądze, które mają być przeznaczone na ten cel.

– W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ponieważ Gmina Gołymin-Ośrodek, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego nie otrzymała dotąd żadnych środków  na wypłatę dodatku węglowego – informuje wójt gminy Adam Piotr-Budek. – Proces rozpatrzenia wniosków może zostać przedłużony również ze względu na trwające prace legislacyjne dotyczące  nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1692). Zapisy  nowelizacji powyższej ustawy mogą mieć duże znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw.

 Red

Fot. pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne