Dorota Nasierowska nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie

1 listopada nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy Sońsk dotychczasowa dyrektor – zatrudniona była na czas nieokreślony. W celu dostosowania formy zatrudnienia do obowiązujących przepisów konieczne było przeprowadzenie konkursu na to stanowisko.

W terminie określonym przez organizatora, czyli Urząd Gminy wpłynęły dwie oferty. Każdy z kandydatów musiał między innymi przedstawić swoją autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju GOK.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych i złożonych dokumentów komisja rekomendowała do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Dorotę Nasierowską – plastyka i menedżera kultury. Warto podkreślić, że Dorota Nasierowska – jako redaktor graficzny współtworzyła między innymi Tygodnik Ilustrowany – Nowocześnie z Tradycjami. Jej kandydaturę rekomendowały stowarzyszenia działające na terenie powiatu ciechanowskiego oraz dotychczasowi współpracownicy.

Fot. UG Sońsk/Nowa pani dyrektor z wójtem gminy Sońsk Jarosławem Muchowskim