Dotacje na zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2020 roku.

W Ciechanowie takie spotkanie odbędzie się w środę 22 stycznia, godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, ul. 17 Stycznia 7, sala konferencyjna na parterze.