Droga do Długołęki. Wykonawca przejął plac budowy

Mławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI odebrało wczoraj (poniedziałek, 4 stycznia) plac budowy – modernizacji drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Opinogóra Górna-Długołęka.

Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie modernizowany odcinek ma długość 4 km 170 m. – Zakres prac obejmuje uporządkowanie zieleni przydrożnej, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni, poboczy oraz rowów odwadniających. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej.

Spotkania Zespołu Koordynacyjnego odbywać się będą raz w tygodniu. Zadaniem Zespołu będzie ocena realizacji harmonogramu prac i jakości ich wykonania. Zespołem kierował będzie dyrektor PZD w Ciechanowie – informuje PZD.

Inwestycja ma zostać zakończona 31 października tego roku. Jej koszt to ponad 4,1 mln zł, z czego ok. 2,7 mln zł pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ok. 1,05 mln zł z budżetu powiatu ciechanowskiego, a 350 tys. zł z budżetu gminy Opinogóra Górna.

Red

Fot. FB PZD Ciechanów/Stan obecny drogi