Droga do Opinogóry oficjalnie otwarta

Kosztowała 12 mln zł, a „zrzuciły” się na nią cztery samorządy: województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego, miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna. Przebudowana gruntownie droga powiatowa z Ciechanowa przez Kąty do Opinogóry, bo o niej mowa, została oficjalnie oddana do użytku.

Otwarcie drogi były bardzo nietypowe, bo wzięły w nim udział zabytkowe auta. Na granicy miasta i gminy na uczestników zmotoryzowanego korowodu czekała specjalna „kontrola”, a w Opinogórze witali ich: „Zygmunt Krasiński” i jego żona „Eliza”.

– Otwarcie inwestycji niestandardowe, bo i inwestycja wyjątkowa – mówiła w Opinogórze starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu, wielu lat, mieszkańcy Ciechanowa, mieszkańcy Opinogóry, ale tak naprawdę to jest inwestycja, która, nie tylko łączy cztery samorządy, ale również otwiera to piękne miejsce jakim jest Muzeum Romantyzmu dla turystów z całej Polski.

– – Cieszę się, że wspólnymi siłami powiatu ciechanowskiego, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ciechanowa i Opinogóry Górnej za 12 mln zł zbudowaliśmy piękną drogę. Stanowi ona ważny szlak komunikacyjny dla Ciechanowa i dalej w kierunku Warszawy. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, a także zwiększy się komfort jazdy – mówi Adam Struzik, marszałek województwa.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ważnym elementem nowej drogi jest nowe ogrodzenie ciechanowskich koszar od strony ulicy Kąckiej.

Bezpieczniej dla podróżnych i mieszkańców

Umowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów–Opinogóra Górna–Długołęka” została zawarta w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. W ramach inwestycji wzmocniono i poszerzono jezdnię do szerokości 6 m na odcinku o długości blisko 6,5 km, przebudowano skrzyżowania i zjazdy, wykonano odwodnienie drogi na odcinku ulicy Kąckiej w Ciechanowie, wybudowano chodniki o długości przeszło 900 mb, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo–rowerowy. Przebudowany też został most na rzece Sona Zachodnia. Ponadto wprowadzono nową organizację ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy, bo przy przebudowanej drodze znajdują się liczne tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. To także dobra wiadomość dla gości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, którzy zyskali wygodny dojazd do placówki. Przebudowana droga stanowi ważny szlak komunikacyjny. Dzięki modernizacji drogi poprawił się dostęp do dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych, a przebudowa mostu zwiększyła jego nośność i przepustowość. 

– za www.mazovia.pl

Fot. Marek Szyperski, FB Joanny Potockiej-Rak