Drożej za przejazd ciechanowskimi autobusami

O 40 gr więcej zapłacimy za bilet normalny jednorazowy w strefie miejskiej. Na czwartkowej sesji ciechanowskiej Rady Miasta rajcy zdecydowaną większością głosów zgodzili się na podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=y_uGiauyU60′]

 

Podwyżka wchodzi w życie od 1 sierpnia. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych z rządzącej koalicji Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej. Przeciwko opowiedziało się 4 radnych opozycji z Prawa i Sprawiedliwości oraz Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego.

Zakład Komunikacji Miejskiej podwyżkę uzasadnił m.in. stratami poniesionymi w roku ubiegłym i w pierwszym kwartale tego roku. Z roku na rok zmniejsza się liczba pasażerów – np. w I kwartale tego roku, w porównaniu z I kwartałem 2010 r. o ok. 105 tys. zł spadły dochody ze sprzedaży biletów.

Przychody spadają, wzrastają natomiast koszty. Np. o 40 proc. zdrożał olej napędowy, o 1 proc. wzrósł też podatek VAT.

Argumenty ZKM-u nie przekonały opozycji. – To nietrafiona decyzja – oznajmił radny Krzysztof Łyziński. Jego zdaniem podwyżka cen biletów mogłaby nie być konieczna, gdyby miasto zwiększyło firmie dopłaty do tzw. wozokilometra. – Na Mazowszu wynoszą one od 2,4 zł do 2,6 zł – mówił. – A tymczasem w Ciechanowie są najniższe – 2,15 zł. Łyziński dodał, że jego zdaniem ZKM powinien poszukać oszczędności. – Może wypuścić na trasy mniejsze busy, może zainwestować w instalacje gazowe?

Radni koalicji bronili ZKM-u. Wojciech Jagodziński (CWS, w „cywilu” kierownik w ZKM) oznajmił, że do strat przyczyniła się m.in. Rada Miasta minionej kadencji, która hojnie szafowała ulgami za przejazdy, m.in. dla osób po 75. roku życia, honorowych krwiodawców czy też rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. – Musimy wykazać się odpowiedzialnością za spółkę – mówił Tomasz Kałużyński (klub PSL). – Jeżeli nie pomożemy spółce w tej, czy innej formie to nie da się dotrzymać założeń finansowych spółki.

Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński przypomniał, że to pierwsza podwyżka cen biletów od trzech lat. Podkreślił, że rosną koszty działalności spółki, ale stara się ona je ograniczać. Wyliczył, że wpływy z biletów pokrywają tylko ok. 37, 38 proc. Jedną trzecią budżetu ZKM stanowią dopłaty z miejskiej kasy, a jedną trzecią – spółka pokrywa z innej działalności, np. prowadzenia stacji diagnostycznej, czy sprzedaży paliw.

Przyjęta przez Radę Miasta uchwała sprawia, że od 1 sierpnia za bilet jednorazowy normalny w strefie miejskiej zapłacimy nie 2,4 zł jak dotychczas, ale 2,8 zł. W I strefie podmiejskiej taki bilet będzie kosztował 3,4 zł, a w II strefie – 4,6 zł.

Uchwała likwiduje sprzedaż biletów dobowych i trzydniowych. Wprowadza w ich miejsce bilet weekendowy, upoważniający do nieograniczonej ilości przejazdów od godz. 15. w piątek do godz. 24. w niedzielę. Będzie on kosztował odpowiednio: 10 zł (strefa miejska) i 14 zł (obydwie strefy podmiejskie).

msz