Druhowie z Modły z ministerialnym dofinansowaniem

 6 grudnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził “zakres przedmiotowy przedsięwzięcia „Bitwa o remizy”, przewidziany do dofinansowania ze środków będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na liście jednostek OSP wyznaczonych przez zespoły (powołane zgodnie z Instrukcją Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) do dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przedsięwzięcia “Bitwa o remizy” znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle, w gm. Ciechanów, w powiecie ciechanowskim.
– Lista jednostek może ulec zmianie podczas dalszych prac zespołów a stosowne umowy o realizację zadania publicznego będą zawierane z jednostkami OSP po dniu 01.01.2024 r. – informuje  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

red

Fot. KW PSP w Warszawie