Dzieci radością, nadzieją, celem i sensem życia! „Marsz Dla Życia i Rodziny”

Witamy, nazywamy się Monika i Karol Kołakowscy, jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, rodzicami Juliana i Wiktorii.   Dzisiaj wyjątkowo chcielibyśmy wszystkich zaprosić na szczególne wydarzenie: „Marsz Dla Życia i Rodziny”,  który odbędzie się w Ciechanowie, 28 maja 2023r., już po raz dziewiąty.

Każde życie jest cudem, każde życie jest planowane, bo jak wiemy w życiu nie ma przypadków, ponadto każde życie jest kochane, umiłowane miłością odwieczną. Jak mówi Pismo Święte: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” Iz 49,15.

Karmelitanka bosa, s. Łucja dos Santos, jedno z trojga dzieci, które były świadkami objawień maryjnych w Fatimie, przed śmiercią powiedziała, że ostateczna walka między Chrystusem a szatanem będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Aktualnie rodzina jest atakiem wielu sił w licznych strukturach społecznych, oświatowych, a szczególnie w mediach, próbujących na różne sposoby zniszczyć, zniekształcić, czy chociażby ośmieszyć tę pierwszą, naturalną, podstawową i niezastąpioną społeczność jaką jest rodzina.

To rodzicom (mamie i tacie) człowiek zawdzięcza sam fakt życia i zaistnienia na świecie. Święty Jan Paweł II podkreślał, jak ważne znaczenie ma rodzina w życiu społeczeństw, narodów i człowieka: „Życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą wartości społecznych, takich jak poszanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, współpraca.”

Rodzice w miłości wychowujący dzieci żyją radością, nadzieją, mając określony cel i sens swojego życia. Razem pokonując problemy i trudności tworzą silną więź, zaufanie i zdrowe relacje. Ponadto z analiz działów HR wynika, że ojcowie czy matki są lepszymi, odpowiedzialnymi i bardziej kreatywnymi pracownikami.

Oficjalnie w 2022r., na świecie, w wyniku aborcji, zamordowano 44 mln niewinnych dzieci. Jest to niewyobrażalny holokaust, o którym głośno się nie mówi. Jakie są dane nieoficjalne? Strach myśleć. Kochani chrońmy i szanujmy każde życie! Nie pozwólmy aby nasze ręce zostały splamione krwią obojętności. 

Wiemy jak niesamowitą radością jest przyjście na świat każdego dziecka, wiemy również, że wielu z Was poznało tę radość. Podzielmy się nią z innymi i przyjdźmy razem na marsz!

Monika i Karol