Dzieci z TPD się ucieszą. Brawo Alicja Gąsiorowska!

Zmarła niedawno wieloletnia prezes ciechanowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Jadwiga Paprocka musi być bardzo zadowolona „Tam w Górze”, gdy pierwsze miejsce z wynikiem prawie tysiąca głosów poparcia w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zajął projekt remontu świetlicy TPD przy ul. Powstańców Warszawskich.

Projekt zgłosiła znana ciechanowska społeczniczka Alicja Gąsiorowska. – Kochani. Dzięki Wam Ciechanów jest Miastem Wielkich serc. Jestem przeszczęśliwa i dzieci z TPD również – komentowała na swym profilu FB.

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ważny głos oddało 6224 osób. Miasto zrealizuje 18 zwycięskich projektów za łączną kwotę ponad 2 mln zł.

O realizację konkurowały 33 projekty złożone przez mieszkańców. Oddano 7157 głosów, z czego 933 było nieważnych. Zdecydowana większość głosujących oddała głos elektronicznie. W głosowaniu internetowym wzięły udział 7113 osoby, z czego 6184 oddały ważny głos. Do urny ustawionej w ratuszu wrzucono w sumie 44 karty (4 nieważne). Nieważność głosów wynikała z faktu, iż głosujący podał dane wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa (891 głosy), głosujący oddał głos zarówno w wersji papierowej i internetowej (9 głosów) oraz z powodu oddania głosu za osobę zmarłą (33 głosów) – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Największą popularność wśród projektów ogólnomiejskich zyskało zadanie dotyczące remontu świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajął projekt związany z budową miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego.

Z projektów „miękkich” zrealizowane będą trzy zadania: ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP, Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców oraz Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:

ALEKSANDRÓWKA

 1. Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych  pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.
Pomysłodawca: Michał Kiszkurno, Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.
Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski, Koszt: 100 000 zł

BLOKI

 1. Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański, Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

 1. Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.

Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski, Koszt: 99 115,86 zł

PŁOŃSKA

 1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap.

Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka, Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

 1. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.

Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 100 000 zł 

PRZEMYSŁOWE

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.
Pomysłodawca: Anna Kłyszejko, Koszt: 26 830 zł

SŁONECZNE

 1. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
Pomysłodawca: Emil Świszcz, Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska, Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.

Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.
Pomysłodawca: Beata Kurek, Koszt: 91 600 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE:

PROJEKTY „TWARDE”

 1. TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska, Koszt: 164 651,07 zł

 1. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.

Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski, Koszt: 199 490 zł

 1. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.

Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 200 000 zł

 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 200 000 zł

 1. Drzewa dla Ciechanowa – II etap.

Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj, Koszt: 200 000 zł

PROJEKTY „MIĘKKIE”

 1. Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.
Pomysłodawca: Piotr Serbista, Koszt: 30 000 zł

 1. Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzyński, Koszt: 30 000 zł

 1. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.
Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski, Koszt: 30 000 zł

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OSIEDLOWE

LP.ALEKSANDRÓWKALiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 452034
LP.ALEKSANDRÓWKA IILiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie544100
LP.BLOKILiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Zielone Tarasy na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,2536051
2Spełniamy dziecięce marzenia – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie31436
3Bezpieczne „Bloki”16228
LP.KWIATOWELiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”25220
LP.PŁOŃSKALiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap44649
LP.PODZAMCZELiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej70886
2Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica17433
LP.PRZEMYSŁOWELiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie28439
LP.SŁONECZNELiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami23969
2Oświetlenie uliczne ul. Kolonijnej w Ciechanowie9512
LP.ŚRÓDMIEŚCIELiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap529113
2”Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie26942
LP.ZACHÓDLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask66689

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

– PROJEKTY „TWARDE”

LP.NAZWA ZADANIALiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci91893
2FUNPARK – miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy78660
3Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap60237
4Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą47924
5Drzewa dla Ciechanowa – II etap473187
6Trampolinowy plac zabaw34228
7Ciechanów – moje bezpieczne miasto – zakup urządzeń do ratowania ludzkiego życia30223
8Remont, modernizacja i wyposażenie studia nagraniowego „OMEGA FLEX”24845
9Pokazy i wystawa modelarska w Parku Nauki Torus21362
10OCR/ Ninja Park Ciechanów19441
11Flowpark Ciechanów19341

 – PROJEKTY „MIĘKKIE”

LP.NAZWA ZADANIALiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP38082
2Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców31775
3Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn20565
4„Niebieski Ciechanów” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu13314
5Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów12413
6Ciechanowskie Koło Naukowe647
7”Wyraź siebie poprzez sztukę”5612

Fot. UM Ciechanów