Dziękowaliśmy za Błogosławionego

Tłumy ciechanowian wzięły udział w niedzielnej (1 maja) mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Papieża Jana Pawła II.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=9_X0Q4PiUM0′]

Mszy, którą odprawiono na ołtarzu polowym przy pomniku Papieża-Polaka, przewodniczył ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii farnej. Wygłosił homilię, a razem z prezydentem Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim, złożył kwiaty pod pomnikiem nowego błogosławionego.

Od lewej: radny powiatu Włodzimierz Fetliński, wicestarosta Andrzej Pawłowski, poseł Robert Kołakowski, wiceprezydenci Cezary Chodkowski i Ewa Gładysz, prezydent Waldemar Wardziński.

Po mszy, w kościele farnym odbył się koncert muzyki poważnej.

msz, fot. i realizacja: Marek Szyperski, montaż: Jerzy Wierzbicki