Dzień Dumy z Munduru

Północne Mazowsze w kolorze oliwkowego beretu! Już 10 maja w ramach obchodów „Dnia Dumy z Munduru” żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą mogli w umundurowaniu wykonywać swoje obowiązki w pracy cywilnej w szkole lub na uczelni.

W piątek 10 maja Wojska Obrony Terytorialnej po raz pierwszy będą obchodzić „Dzień Dumy z Munduru” ustanowione za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenie to będzie uhonorowaniem i promowaniem służby wojskowej oraz wzmacnianiem postaw proobronnych i patriotycznych w społeczeństwie.

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową oraz aktywną rezerwę będą mieli możliwość tego dnia udać się do swoich cywilnych miejsc pracy i nauki w umundurowaniu wojskowym, tym samym godnie reprezentując Wojska Obrony Terytorialnej. To wyjątkowa okazja do pokazania żołnierzy łączących służbę wojskową z życiem cywilnym w środowisku, w którym funkcjonują na co dzień – wśród znajomych, współpracowników i bliskich.

„Dzień dumy z munduru” wpisuje się również w projekt „Pracodawca przyjazny WOT”, promujący przedsiębiorców i pracodawców, którzy zatrudniają Terytorialsów. Jest to także doskonała okazja do podkreślenia znaczenia współpracy między sektorem prywatnym na rzecz umacniania obronności Państwa.

***

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” powstała w drugim etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Stałym Rejonem Odpowiedzialności obejmuje 17 powiatów północnego Mazowsza. W skład 5MBOT wchodzą: samodzielne pododdziały, 51 batalion lekkiej piechoty w Ciechanowie, 52 batalion lekkiej piechoty w Komorowie, 53 batalion lekkiej piechoty w Siedlcach, 54 batalion lekkiej piechoty w Zegrzu Południowym. Brygadą liczącą ponad 2500 żołnierzy dowodzi płk dr Paweł Lech.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5 MBOT