„Dzień dziś wesoły!” – hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli. Także w parafii Sońsk

6 stycznia to w Kościele Katolickim Święto Objawienia Pańskiego popularnie zwane Świętem Trzech Króli. Upamiętnia ono przybycie do Betlejem na spotkanie z nowo narodzonym Jezusem trzech Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Z tej okazji w Polsce i w innych krajach organizowane są Orszaki Trzech Króli. Jutro przejdą ulicami ponad 660 miejscowości w naszym kraju.

Orszak w parafii Sońsk wyruszy z kościoła parafialnego po Mszy św., która rozpocznie się o godz. 11. Barwny korowód ma przejść do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w sąsiedniej Gołotczyźnie. Organizatorami są: Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, Jarosław Muchowski wójt Gminy Sońsk.

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PIOTRA LIBERY  PRZED UROCZYSTOŚCIĄ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

I ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI

Drodzy Organizatorzy Orszaków Trzech Króli! Kochani Bracia i Siostry! Radość i  wdzięczność Bogu przepełniają nasze serca, ponieważ w  swej Opatrzności, mimo trudów i  otaczającej nas niepewności, pozwala nam ponownie organizować Orszaki Trzech Króli w  parafiach naszej diecezji. W Płocku odbędzie się on już po raz jedenasty.

Hasłem tegorocznego wędrowania są słowa z  kolędy:  Z  narodzenia Pana dzień dziś wesoły!  Chrześcijańska  radość  to  nie  tylko  uśmiech  na  twarzy,  ale  głębokie  przekonanie,  że  Pan  jest  dla  nas  Ojcem, Bratem i Przewodnikiem.  Dzień dziś wesoły, ponieważ Pan objawił się całemu światu.

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Romantyzmu Polskiego, w  200. rocznicę wydania  Ballad i  romansów  Adama Mickiewicza. Ten genialny Wieszcz w  swoim dramacie  Dziady część III, w  usta anioła włożył piękne słowa o  Objawieniu Pana: „Kiedym z  gwiazdą nadziei / Leciał świecąc Judei, / Hymn Narodzenia  śpiewali  Anieli:  /  Mędrcy  nas  nie  widzieli,  /  Królowie  nie  słyszeli.  /  Pastuszkowie  postrzegli, / I  do  Betlejem biegli: / Pierwsi wieczną mądrość witali, / Wieczną władzę uznali, / Biedni, prości i  mali” (w. 211-220). Królów prowadziła gwiazda i  pewnie nie słyszeli śpiewu aniołów, którzy przemówili do  pasterzy, ludzi najprostszych i  najmniejszych. Boże Narodzenie i  Objawienie Pańskie pokazują, że Bóg chce być bliski każdemu i  znajdzie właściwą drogę, by dotrzeć do  serca ludzkiego. Orszak to nasze wspólne wędrowanie na spotkanie z Emmanuelem, Bogiem z nami.

Zawierzam Miłosiernemu Ojcu wszystkie osoby, stowarzyszenia, instytucje i  ludzi dobrej woli, dzięki którym kolejny raz wychodzimy na  ulice miast i  wsi diecezji płockiej w  Orszakach Trzech Króli, by pokazać, że to jest nasze chrześcijańskie, Boże świętowanie. Wyrazem tego jest pełen nadziei śpiew kolęd, które znają młodsi i  starsi, dzieci i  rodzice, kapłani i  osoby konsekrowane. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tych barwnych orszakach oraz okazania naszej wiary w Boga i miłości do braci.

Na  czas Orszaków Trzech Króli i  całą uroczystość Objawienia Pańskiego z  serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Płock, dnia 1 stycznia 2022 r. W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wasz  biskup  Piotr