Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Dzisiaj (czwartek, 29 kwietnia) obchodzony jest Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Jak przypomina Katolicka Agencja Informacyjna: W czasie drugiej wojny światowej z rąk okupantów – niemieckiego i sowieckiego, zginęło blisko trzy tysiące polskich duchownych, co stanowiło 20 proc. przedwojennego duchowieństwa. Ponad połowa z duchownych diecezjalnych i zakonnych poddana została represjom. W niemieckim obozie zamordowano 868 duchownych z Polski, spośród 1773 więzionych tam polskich księży i biskupów.

Wśród ofiar niemieckich oprawców byli m.in. dwaj biskupi płoccy: arcybiskup Julian Antoni Nowowiejski i biskup pomocniczy Leon Wetmański. Zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym w Działdowie, podobnie jak siostra klaryska-kapucynka z klasztoru w Przasnyszu – Teresa Kowalska. Cała trójka została ogłoszona błogosławionymi przez papieża Jana Pawła II w 1999 r. – razem ze 105 innymi polskimi duchownymi – męczennikami.

Szczególnym miejscem zagłady polskiego duchowieństwa był niemiecki obóz koncentracyjny Dachau. Zginęło w nim 26 księży z diecezji płockiej, w tym z powiatu ciechanowskiego: proboszcz z Opinogóry, ks. Teodozjusz Brudnicki, ks. Stefan Nowak – proboszcz z Gruduska, proboszcz z Gołymina Stanisław Pilitowski  oraz ks. Wincenty Chabowski- dziekan i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie.

Fot. pixabay.com/Krematorium w obozie w Dachau