Przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu

Ekonomia społeczna – przeciwdziałanie wykluczeniu na rynku pracy subregionu ciechanowskiego- to tytuł dwudniowej konferencji zorganizowanej w Ciechanowie przez miejscową filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wzięło w niej udział 50 osób – przedstawicieli m.in. powiatowych urzędów pracy, samorządów lokalnych, organizacji społecznych. 

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=-Td__B5SmF0′]

a