Elżbieta Szymanik (PSL) – przewodniczącą Rady Powiatu Ciechanowskiego

Była jedynym kandydatem. W tajnym głosowaniu otrzymała 13 głosów poparcia, 7 radnych było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. To pierwsze potwierdzenie nieoficjalnych informacji, że w Radzie Powiatu Ciechanowskiego powstała koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

– Bardzo dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji – powiedziała Elżbieta Szymanik po ogłoszeniu wyników głosowania. – Będę starała by sprawnie prowadzić obrady Rady Powiatu, aby przebiegały zgodnie z prawem.

W Radzie Powiatu klub PiS liczy 9 radnych; klub PSL – 5, klub Koalicji Obywatelskiej – 4, klub Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego – 3.

red

Fot. FB Elżbiety Szymanik