Ferie z karabinem

Ruszyła kolejna edycja Programu „Ferie z WOT”. Dla ochotników do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej chcących wziąć udział w szkoleniu, to ostatni moment by zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień. Zostały już tylko trzy tygodnie do rozpoczęcia ferii w 5. MBOT.

8 lutego 5. Mazowiecka Brygada Oborny Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza rozpocznie kolejną edycję projektu “Ferie w WOT”. Szkolenie podstawowe organizowane w czasie wolnym od nauki jest przeznaczone głównie dla osób młodych, które uczą się i studiują. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Nowa forma służby jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, czyli Terytorialna służba Wojskowa, pozwala na zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym.

Poprzednie edycje programów “Ferie z WOT” i “Wakacje w WOT”, pokazały, że szkolenia organizowane w czasie wolnym od nauki, cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów i studentów ale także nauczycieli oraz rodziców, którzy korzystają z faktu, że ich pociechy w tym czasie przebywają na zimowiskach, obozach czy też ferie spędzają u dziadków. Statystyki potwierdzają, że służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat. Młode osoby wstępując w nasze szeregi mają możliwość rozwijania kompetencji, które zdobywają w szkołach i uczelniach.  

W 2019 roku z oferty projektu „Ferie z WOT” skorzystało 700 ochotników. Blisko połowa z nich była uczniami lub studentami. Deklarowali oni, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy międzysemestralnej. Od początku istnienia WOT obserwujemy stale rosnące zainteresowanie służbą młodych osób – w tym uczniów powyżej 18 roku życia oraz studentów. Ten trend jest jeszcze wyraźniej widoczny w okresie ferii zimowych oraz wakacji.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych, ich zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Kolejna okazja do odbycia 16-dniowych szkoleń podstawowych w czasie kiedy nie będą one kolidowały w nauce i studiach, już w wakacje. Już teraz 5. MBOT rozpoczęła przygotowania do projektu „Wakacje z WOT”. W tym roku przewidzieliśmy 2 terminy szkoleń w czasie wakacji. Pierwsze wystartuje 27 czerwca i zakończy się przysięgą wojskową 12 lipca, natomiast drugie, 22 sierpnia zakończone przysięgą 6 września. Dzięki specjalnie dostosowanym terminom, Ci którzy się uczą i studiują będą mogli odbyć szkolenia podstawowe, złożyć przysięgę wojskową i wstąpić w nasze szeregi bez uszczerbku w nauce.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do WOT powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień, wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy ponad 24 tys. żołnierzy, z czego ponad 2 tysiące stanową Terytorialsi z Północnego Mazowsza. Formacja rozwinęła lub rozwija swoje struktury już we wszystkich województwach, wkrótce pierwsi żołnierze WOT osiągną status gotowych do walki.

Pierwsze szkolenia w ramach „Ferii z WOT” rozpoczęły się już 11 stycznia na terenie Lubelszczyzny, Podkarpacia i Pomorza, dzień później na Ziemi Łódzkiej, a od 13 stycznia na Śląsku. 18 stycznia szkolenie rozpoczęło się na terenie Warmii i Mazur. 24 stycznia szkolenie rozpoczną ochotnicy z woj. kujawsko-pomorskiego, a dzień później z Ziemi Lubuskiej. 8 lutego projekt rusza w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stacjonującej na północnym Mazowszu oraz w woj. dolnośląskim. Ochotnicy z terenu woj zachodniopomorskiego szkolenia rozpoczną 10 lutego. W  drugiej edycji projektu „Ferie z WOT” udział weźmie dwanaście brygad obrony terytorialnej.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie prowadzone w czasie ferii zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. To początek drogi, gdyż cały cykl szkolenia w WOT trwa 3 lata i jest podzielony na etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. W tym czasie żołnierze szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, w dni wolne od pracy.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do WOT i wziąć udział w projekcie „Ferie z WOT” powinni już zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień. Wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 22 tys. żołnierzy, z czego ponad 2 tysiące stanowią mazowieccy Terytorialsi.

Aneta Szczepaniak, Rzecznik Prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT