Festyn integracyjno-rekreacyjny w Niestumiu

W  Zajeździe Tur w Niestumiu odbył się festyn integracyjno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Festyn, którego uczestnicy m.in. zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, bawili się na koncercie grupy Akcent, brali udział w zabawach, grach i konkursach, został zorganizowany w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ZLrPzPxgg4c’]

W otwarciu spotkania wzięli udział m.in.: poseł Robert Kołakowski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk i Benedykt Pszczółkowski, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, starosta Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski.

a