Fundacja “Tak dla Rodziny” z ministerialnym dofinansowaniem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 1. – „Kampanie”. 110 tys. zł przyznano Fundacji “Tak dla Rodziny”.

Łącznie dofinansowano 59 projektów prorodzinnych zostanie dofinansowanych w ramach 4. edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Organizacje pozarządowe, oprócz kampanii informacyjno-edukacyjnych, będą tworzyć także sieciowe kluby rodzinne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel łącznie 17 mln zł.

– Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom – informuje ministerstwo. –  Konkurs “Po pierwsze Rodzina!” ma pogłębiać więzi małżeńskie, rodzicielskie oraz zachęcać młode osoby do założenia rodziny. Za nami rozstrzygniecie czwartej już edycji, która w tym roku miała nieco inny, rozszerzony zakres. Oprócz kampanii prorodzinnych, powstaną kluby, w których lokalni mieszkańcy będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie. To zupełnie nowe rozwiązanie. 

Tegoroczna edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych. Wpłynęło łącznie 415 wniosków.  – Bardzo dziękuję za wszystkie złożone oferty. Łącznie dofinansowanych zostanie 59 projektów na łączną kwotę 17 mln zł – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

red