Gdy ożywają wspomnienia

Pod takim hasłem odbyły się kolejne Zaduszki Poetyckie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zebrani udali się do podziemni kościoła, gdzie w ciszy i zadumie złożono kwiaty w kryptach rodu Krasińskich oraz słowami modlitwy uczczono Ich pamięć. Następnie uczestnicy przeszli do Oficyny. Spotkanie poprowadziła Barbara Sitek – Wyrembek.

We wspomnieniach wymieniano Zofię Pikus – animatorkę życia kulturalnego i dyr. GOK. W ciepłych słowach Wojciech Kowalski przybliżył osobę zmarłej oraz wierszami dla Zosi. Także wiersze Barbary Milewskiej i Teresy Kaczorowskiej były oddanym hołdem.
W skondensowanej formie przybliżono zmarłego Kazimierza Miszkurkę – poetę i rolnika z pobliskiego Pomorza. Obecna na sali lekarz – pani B. Kiersz z zadumą mówiła o swoim pacjencie i odczytała jego wiersz dla Edwarda Lewandowskiego, odsłaniając poetycko kolejną osobę zmarłego historyka.
Wspominano ks. kan. Albina Łuczkowskiego , rodem z Kątów k. Opinogóry. Nie zapomniano o wielu innych Zmarłych w ostatnim czasie, chociażby – Andrzej Klonowski (prawnik), Lech Ciarkowski, dr Edward Chrostek Zdzisław Petrykowski, Henryk Kaczorowski i wiele innych nazwisk.

Kolejne wspomnienie dotyczyło Zdzisława Łączkowskiego – poety, który ponad 40 lat przybywał do Opinogóry na Warszawską Jesień Poezji wraz z innymi twórcami słowa. Osobę zmarłego Zdzisława przybliżył przyjaciel – Józef Zenon Budziński z Grajewa. Prowadząca Barbara Sitek – Wyrembek przedstawiła też całą gamę wierszy i wspomnień, które nadeszły od innych autorów, m.in. o.Eligiusz Dymowski z Krakowa przesłał nie tylko wiersze ale i wiele wycinków prasowych z różnych stron Polski.

Nadszedł także wiersz z Niemiec – przesłany przez pana Christiana Medard Manteuffel- … Znów ktoś nas zapomniał… Wiersz odczytany na początku spotkania przez prowadzącą.

Zebrani wysłuchali wierszy: Barbary Sitek – Wyrembek, Zdzisława Łączkowskiego, Józefa Z. Budzińskiego, o. Eligiusza Dymowskiego, Jana Stępnia i Marii Szyszkowskiej (wspomnienie o Zdzisławie). Kazimierza Miszkurki, Erazma Stefanowskiego z Augustowa, Henryka Kamińskiego i wymienionych wcześniej.
Wystąpił także dyrektor Muzeum – Roman Kochanowicz oraz mąż zmarłej Zosi – Krzysztof Pikus – jako niespodzianka spotkania.

Muzycznie spotkanie uświetnili – Igor Krajewski (fortepian), Angelika Wójcicka (śpiew), Marta Skibińska – skrzypce i śpiew, Piotr Rosiński – akordeon.

Wieczór Zaduszkowy pełen wspomnień, poezji, pieśni i muzyki oraz niespodzianek. Wszyscy występujący zostali obdarowani różami i tomikami wierszy od prowadzącej spotkanie.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się mini wystawa zdjęć znanego fotografika – zmarłego pana Wojciecha Zawadzkiego.


Wystawy przygotowała Barbara Sitek – Wyrembek. Organizatorami przedsięwzięcia były: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej.

L.S./ Fot. Michał Krzyżanowski