Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość

Główne zadanie Synodu upatruję w rozbudzeniu entuzjazmu wiary (Rok wiary), „przebudzeniu” Kościoła diecezjalnego, wyjściu rozmaitych wspólnot z izolacji, pokonaniu antagonizmów i przeżyciu mocy Ducha Świętego przez tych, którzy utracili odwagę bycia Kościołem – mówił biskup płocki Piotr Libera podczas sesji inaugurującej 43. Synod Diecezji Płockiej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=U7o03QHzHoI’]

W ostatnią niedzielę uroczyście zainaugurowano w płockiej Katedrze Rok Wiary oraz 43. Synod Diecezji Płockiej, którego mottem przewodnim są słowa papieża Benedykta XVI – „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Inauguracyjnej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. Poprzedziło ją procesjonalne przejście przedstawicieli diecezji przez płockie „Porta Fidei” – katedralne Drzwi Płockie.

Synod ma pracować dwa lata. – „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” (kan. 460 KPK). Jest zgromadzeniem, na którym Pasterz Kościoła wypełnia w sposób uroczysty swój urząd i posługę duszpasterską w powierzonej mu owczarni (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, n. 168). – napisał biskup Piotr Libera w dekrecie zwołującym Synod.

W pracach 13 komisji synodalnych będą brali udział mieszkańcy Ciechanowa i okolic, m.in.: Leszek Szcząchor, Piotr Świercz – komisja ds. duszpasterstwa; ks. kanonik Krzysztof Kozłowski (proboszcz parafii Malużyn) – ds. małżeństwa i rodziny [w składzie tej komisji znalazł się także ostatni wojewoda ciechanowski, dziś poseł Henryk Kowalczyk i jego żona Hanna]; ks. Jarosław Szumański (wikiariusz z ciechanowskiej parafii farnej] – ds. duchowieństwa i formacji stałej prezbiterów; Robert Reinhardt – ds. nowej ewangelizacji; ks. Jacek Kędzierski [dyr. Katolickiego Radia Ciechanów] – ds. struktur i instytucji diecezjalnych; Jacek Jaśkowiec – ds. budownictwa, sztuki sakralnej i dziedzictwa kulturowego; ks. prałat Eugeniusz Graczyk [proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie]; dr Leszek Zygner [rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie] – ds. Wyższego Seminarium Duchownego i szkolnictwa wyższego; ks. Jacek Kędzierski [KRC], Monika Szyperska, Marek Szyperski – ds. dialogu, kultury i mediów.

Warto dodać, że członkiem tej ostatniej komisji, a także sekretariatu Synodu został związany z Ciechanowem ks. dr Włodzimierz Piętka – dyrektor płockiego oddziału “Gościa Niedzielnego.

Wszystkie materiały dotyczące 43. Synodu Diecezji Płockiej można znaleźć po tym linkiem:

http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?art_id=1331

a