Glinojeckie Targi Ekonomii Społecznej

W Glinojecku odbyły się drugie już Targi Ekonomii Społecznej w Glinojecku zorganizowane przez OWES – Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim. 

Targi miały promować ideę przedsiębiorczości społecznej, propagować formy działalności gospodarczej, które łączyłyby  cele społeczne i ekonomiczne. W trakcie Targów zaprezentowało się siedem spółdzielni socjalnych powstałych dzięki OWES oraz organizacje pozarządowe, urzędy pracy, firmy prywatne.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=h900MbAvF18′]