GMINA CIECHANÓW. DODATKOWE BIURO TYLKO DLA DODATKU OSŁONOWEGO

Urząd Gminy Ciechanów poinformował, że od 19 stycznia utworzono dodatkowe biuro podawcze tylko do przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy. Przyjmowanie wniosków odbywało się będzie w punkcie podawczym – boczne wejście do urzędu gminy. W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba.