Gmina Glinojeck. Przebudowali drogę w Bielawach

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w Bielawach. Koszt inwestycji – prawie pół miliona zł.

Zakres przebudowy obejmował: wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm- łączna powierzchnia 5592 m2, utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów do posesji i pól wraz z betonowymi przepustami po stronie rowu, umieszczenie nowego oznakowania pionowego (znaki drogowe: ostrzegawcze i informacyjne), wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o powierzchni 3578,04 m2 oraz warstwy ścieranej o powierzchni 3466,2 m2.

-Łączna długość wykonanego odcinka to 932 metry o szerokości jezdni 3,50 m. Inwestycja ta poprzez pośrednią dostępność do drogi powiatowej i gminnej sprzyjać będzie lokalizacji w jej pobliżu podmiotów gospodarczych związanych z rolnictwem  i jego obsługą.
Wykonawcą robót był Zakład Usługowo- Handlowy MARBUD mgr inż. Mariusz Piętka z Ciechanowa – informuje Dawid Marczewski z Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. – Łączny koszt przebudowy to 495 tys. 368 zł,76 gr. Gmina Glinojeck na ten cel otrzymała dotację ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150 tys. zł.

red

Fot. UMiG Glinojeck