Gmina Ojrzeń: trzeci etap zbiórki eternitu zakończony

Zebrano w nim i zutylizowano ponad 112 ton azbestu z 42 gospodarstw z gminy Ojrzeń.

Na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ojrzeń  w 2020 roku –  etap III” Gmina Ojrzeń otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 41 tys. 453 zł 20 gr.

-Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń o składanie wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Nabór wniosków na działania na 2021 rok przewidziany jest do końca stycznia 2021 roku – informuje Urząd Gminy Ojrzeń. – Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

red

Fot. pixabay.com