Gmina Ojrzeń – w hołdzie bohaterom z sierpnia 1920 r.

Różne były i są formy obchodów tegorocznej, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której Wojsko Polskie u wrót stolicy zadało klęskę Armii Czerwonej. Gmina Ojrzeń wydała broszurę “Gmina Ojrzeń w wojnie 1920 roku”.

Publikacja autorstwa Leszka Zugaja opisuje przyczyny wojny polsko-bolszewickiej i jej przebieg w dniach 8-19 sierpnia na terenie gminy Ojrzeń i w jej sąsiedztwie. Są w niej mapy z zaznaczonymi kierunkami działań i archiwalne fotografie.

red