Gmina Regimin dla strażaków

W związku z zagrożeniem koronawirusem gmina Regimin przekazała pierwsze środki ochronne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnychz terenu gminy funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Maseczki ochronne, rękawice, itp otrzymały OSP Lekowo i OSP Szulmierz. -OSP KSRG to jednostki wyznaczone do pomocy w ciągłej gotowości . Jeśli będzie potrzeba zwiększenia pomocy o inne jednostki, to rozważymy taką ewentualność – powiedziała nam wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.

Fot. FB Mariola Kołakowska