Gmina Sońsk. Jarosław Muchowski na drugą kadencję

Na pierwszej sesji Rady Gminy Sońsk Jarosław Muchowski złożył ślubowanie i objął stanowisko wójta na kadencję 2024-2029. Przewodniczącym Rady Gminy został Michał Pawlak, a wiceprzewodniczącym – Waldemar Gebert – przewodniczący w poprzedniej kadencji.

– To niezwykle podniosłe wydarzenie w życiu gminy, tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy mogliby być w tym dniu razem z nami. Dziękuję za Wasze wsparcie – skomentował w mediach społecznościowych Jarosław Muchowski. – Szanowni Radni, Sołtysi, Dyrektorzy, Kierownicy, pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy, życzę Wam jak również sobie, abyśmy mogli wspólnie budować naszą gminę, rozwijać jej potencjał oraz zgodnie pokonywać wszelkie trudności jakie staną przed nami.

Od lewej: Michał Pawlak, Jarosław Muchowski, Waldemar Gebert

W niedawnych wyborach Jarosław Muchowski w pierwszej turze pokonał byłą starostę ciechanowską Joannę Potocką-Rak.

Jarosław Muchowski, Michał Pawlak i Waldemar Gebert w wyborach startowali z Komitetu Wyborczego Jarosława Muchowskiego. Komitet ten do 15-osobowej Rady Gminy Sońsk wprowadził 14 radnym. 15-ty mandat zdobyła Mirosława Kołakowska startująca z Komitetu Wyborczego Wyborców Regionalna Inicjatywa Samorządowa.

red

Fot. FB Jarosław Muchowski