Gminny Turniej “Młodzież zapobiega pożarom”

W Urzędzie Gminy w Regiminie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV oraz uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII. Uczestnicy mieli do rozwiązania testy, które wymagały szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru.

Po przeprowadzonym teście i odpowiedziach ustnych klasyfikacja przedstawiała się następująco: Grupa I 1 miejsce – Dominik Witkowski 2 miejsce – Patrycja Lipowska 3 miejsce – Katarzyna Malinowska. Grupa II 1 miejsce – Jakub Olszewski 2 miejsce – Wiktor Szulc 3 miejsce Iwan Góralczyk.

red

Fot. UG Regimin