Gruduska będzie modernizowana

Konsorcjum dwóch firm z Mińska Mazowieckiego zmodernizuje ul. Gruduską w Ciechanowie.

-Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wybrał wykonawcę, który za blisko 3 mln zrealizuje inwestycję – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości 833 m i szerokości 2,5 m, wykonany z kostki i oddzielony od jezdni pasem zieleni. Przy ulicy ułożone będzie ponad 800 m chodników z kostki betonowej. Na całym odcinku zniesione będą bariery architektoniczne.

Na ulicy położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni wykonana z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe, o szerokości 7 m Istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie wykorzystana jako dolna warstwa podbudowy.

Na drodze wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane bądź przebudowane skrzyżowania.

Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola. Zjazdy indywidualne na posesje zostaną dostosowane do szerokości istniejących bram, wykonane z czerwonej kostki betonowej, a zjazdy na pola z betonu asfaltowego.

Projekt zakłada także odwodnienie drogi poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi. Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku.

Ponadto miasto z środków własnych w ramach zadania wybuduje również nowe oświetlenie uliczne. Projekt zakłada na całym odcinku rozbudowywanej drogi, budowę 24 szt. słupów oświetleniowych z lampami typu LED.

Pracując nad dokumentacją techniczną dla przebudowy ul. Gruduskiej zależało mi w szczególności na stworzeniu bezpiecznego ruchu dla rowerzystów i pieszych. Dlatego budowa ciągu pieszo-rowerowego była priorytetem. Samo projektowanie i uzyskiwanie wymaganych zgód trwało niestety bardzo długo. Wynikało to jednak z przyczyn obiektywnych i niezależnych od miasta. Procedury biurokratyczne na szczęście są już za nami. Zarządca mógł wybrać wykonawcę, a my jako miasto przeprowadzimy jeszcze budowę nowego oświetlenia ulicznego – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

-W oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację MZDW w Warszawie przeprowadził postępowanie przetargowe i wyłonił wykonawcę robót. Prace budowlane wykona konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki oraz „ALTOR” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę brutto 2 992 643,19 zł. Pozostali uczestnicy przetargu zaoferowali kwoty zdecydowanie wyższe (4 127 988,15 zł oraz 6 549 750,00 zł) – informuje Paulina Rybczyńska.

Fot. UM Ciechanów