Grzywna 30 tys. zł dla miasta Ciechanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wymierzył dzisiaj (wtorek, 5 maja) Gminie Miejskiej Ciechanów 30 tys. zł kary w związku ze zgromadzeniem się osób podczas występu Kasi Kowalskiej w ramach wydarzenia „Koncertowaniem pod blokiem”. Postępowanie w tej sprawie prowadzą też policja i prokuratura.

-Sanepid ocenił, iż na terenie pomiędzy blokami było ok. 100 osób, a ok. 50 znajdowało się w samochodach. Podkreślono, że podczas wydarzenia przestrzegano zachowania wymaganej odległości 2 metrów od siebie, ale odległości nie były zachowane, kiedy artystka poprosiła o podejście pod scenę przebywające tam osoby – poinformowała media rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Ratusz z karą się nie zgadza. – Wstępna analiza ww. decyzji wskazuje, że Sanepid wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną. Organizatorem tych wydarzeń była odrębna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną – pisze Paulina Rybczyńska. – Ponadto sanepid prowadząc to  postępowanie z niezrozumiałych względów odstąpił od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu, co w naszej ocenie  doprowadziło do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie. W naszej ocenie działania Sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia, o którym mowa na wstępie. W związku z powyższym będziemy składać odwołanie od decyzji.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi też ciechanowska Policja. – W związku z przeprowadzonym cyklem koncertów pn. “Koncertowanie pod blokiem” i stwierdzonymi uchybieniami związanymi z ich organizacją i przebiegiem, KPP w Ciechanowie prowadzi czynności w kierunku art. 160 kk, tj. bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób. Ponadto do sądu skierowane zostały wnioski o ukaranie organizatora w związku z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. O koncertach powiadomione zostały przez nas służby sanitarne, które, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, mogą nałożyć na organizatora karę grzywny. W trakcie koncertu policjanci apelowali do osób biorących w nim udział o stosowanie się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza do zakrywania ust i nosa oraz zachowania między sobą odległości 2 m. W większości apele te były skuteczne, jednak teraz analizujemy nasze nagrania z koncertu, aby ustalić osoby, które nie zastosowały się do przepisów i po ich zidentyfikowaniu wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Po kolejnej interwencji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, organizator podjął decyzję o zaprzestaniu cyklu imprez muzycznych – poinformowała sierż. sztab. Aneta Janowska z KPP w Ciechanowie.