Gwiazda Iraku dla weterana misji

W przeddzień Święta Niepodległości w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ciechanowie chorąży Mariusz Berkowski otrzymał Gwiazdę Iraku – honorowe odznaczenie przyznawane przez prezydenta RP osobom, które brały udział w misji stabilizacyjnej w tym kraju.

Gwiazdę wręczył komendant WKU podpułkownik Dariusz Kosakowski, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz oraz członek zarządu powiatu Jacek Stachiewicz.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ZnpUZzhitr4′]

Chorąży Berkowski służył w Iraku w ramach V zmiany, był wtedy żołnierzem nieistniejącego już 1. Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odszedł do cywila.

Oglądaj w “więcej”: Rozmowa z komendantem. O misjach. Nagrody dla pracowników WKU.

O uroczystości i honorowych gwiazdach mówi komendant WKU w Ciechanowie podpułkownik Dariusz Kosakowski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=QkgzFHzk6-s’]

O udziale w misjach stabilizacyjnych ciechtivi.pl rozmawia z ich uczestnikiem majorem Andrzejem Kamińskim, zastępcą komendanta WKU Ciechanów.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=WgjLWw3xp1c’]

Czwartkowa uroczystość w WKU była także okazją do uhonorowania pracowników Komendy.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=FSAHrmlUhSg’]

LISTA NAGRODZONYCH

nagrodą pieniężną-      pracowników korpusu służby cywilnej

1)    p. Marzanna ZIÓŁKOWSKA                   

2)    p. Marcin ZIELIŃSKI                                 

3)    p. Anna JOPEK                                         

4)    p. Ewa BONIEWSKA                               

5)    p. Anna TARTAS                                      

6)    p. Jarosław MISIOR                                  

7)    p. Barbara PŁOSKA                                  

8)    p. Emilia WŁODARSKA                           

9)    p. Bożena RUSZKOWSKA                     

10) p. Anna MILEWSKA                                 

11) p. Barbara WIECZOREK                         

12)  p. Anna PRZEGALIŃSKA                      

13) p. Bożena KOWALSKA                           

14) p. Beata KRZYWKOWSKA                     

15)  p. Grażyna PASZYŃSKA                                   

16) P. Jarosław WILCZOPOLSKI                 

pochwałą –   żołnierzy zawodowych

1)     mjr Bogusław SZNAJDERUK

2)     kpt. Marcin DOMINIAK

3)     kpt. Krzysztof KWIATKOWSKI

4)     kpt. Robert KORPALSKI