Harmonogram postoju mammobusów na północnym Mazowszu (22-30 listopada 2021)

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.  W dniach 22-30 listopada2021 r. mammobusy odwiedzą na północnym Mazowszu następujące powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.

  1. powiat ciechanowski

22 listopada, na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie, w godz. 9.00-12.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

24 listopada, na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie, w godz. 14.00-16.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

26 listopada, ul. Armii Krajowej 15 w Ciechanowie, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

  • powiat mławski

22 listopada, Pl. Piłsudskiego 26 w Radzanowie, w godz. 14.00-16.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

23 listopada, ul. Stary Rynek 19 w Mławie, w godz. 9.00-13.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

24 listopada, ul. Piłsudskiego 26 w Radzanowie, w godz. 9.00-12.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

  • powiat płoński

22  listopada, ul. Kopernika 3 w Płońsku, w godz. 14.00-16.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

29  listopada, ul. Żołnierzy Wyklętych 16 w Płońsku, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

  • powiat pułtuski

23 listopada, ul. Pułtuska 47 w Świerczach, w godz. 9.00-13.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

25 listopada, ul. New Britain 1 w Pułtusku, w godz. 9.00-17.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

2

  • żuromiński

25 listopada, ul. Zacisze 2 w Bieżuniu, w godz. 9.00-12.00 (Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05)

26 listopada, Pl. Piłsudskiego 27 w Żurominie, w godz. 9.00-12.00 (Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub 77)

Numery kontaktowe dla pacjentów:

  • Geneva Trust: (58) 767 34 44 lub  77
  • Lux Med: (58) 666 24 44
  • Mammo-Med: (58) 325 76 02 lub 05
  • Medica: (42) 254 64 10

Więcej o „Programie profilaktyki raka piersi”: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/