“Historia w portretach zapisana- Zdzisław Kruszyński 40 lat twórczości”


12 października o godz. 12. w Galerii Brama Bielańska, oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie otwarta zostanie wystawa Zdzisława Kruszyńskiego – znanego mazowieckiego malarza, grafika, rysownika i karykaturzysty.

” Artysta ten tworzy od lat 80. związany był z takimi ośrodkami kultury na północnym Mazowszu jak Wojewódzki Dom Kultury w Ciechanowie, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, czy Muzeum Mazowieckie w Płocku. Brał udział w około 100 wystawach zbiorowych i autorskich, jego pracę wiszą w kolekcjach na 5 kontynentach. Uhonorowany w 1995 roku przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2004 roku medalem zasłużony dla miasta Mławy. W katalogu znajdziemy zbiór portretów przez jego namalowanych w latach 1997-2021. Są one wykonane na ogół techniką olej na płótnie, ale także pastel na kartonie. Wśród postaci przedstawionych w publikacji odnajdziemy takie postaci ważne w historii Polski jak Józef Piłsudski, Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński czy ważne dla lokalnej społeczności miasta Mławy i subregionu ciechanowskiego jak dr Józef Longin Ostaszewski, dr Jacek Białobłocki czy Kazimierz Tański” – z katalogu wystawy.

red