Hodujesz drób na własne potrzeby? Nie musisz go rejestrować

Osoby, które hodują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek rejestracji nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Państwa członkowskie, w drodze odstępstwa, mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne