I Ciechanowski Piknik Militarny

Ok. 40 pojazdów wojskowych można było podziwiać na zamkowych błoniach w Ciechanowie podczas I Ciechanowskiego Pikniku Militarnego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=qndB55N3Lr0&feature=youtu.be’]