Ignacy Gogolewski – Honorowym Obywatelem Ciechanowa

To co przewidywaliśmy wczoraj – dzisiaj stało się faktem: Rada Miasta zdecydowaną większością głosów przyjęła uchwałę nadającą znanemu aktorowi i reżyserowi teatralnemu Ignacemu Gogolewskiemu – tytuł “Honorowy Obywatel Ciechanowa”.

Z inicjatywą nadania tytułu wyszli radni z klubu PSL. Na dzisiejszej (czwartek, 25 czerwca) sesji Rady Miasta projekt uchwały poparło 17 radnych: Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Joanna Kiszkurno-Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena Grelik-Grodecka, Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Robert Umiński, Stanisław Jankowski, Zdzisław Dąbrowski, Wiesław Brzozowski, Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski, Agnieszka Kuźma, marcin Żebrowski.

Przeciw byli: Robert Kuciński i Jerzy Racki, wstrzymali się od głosu: Marek Rutkowski i Monika Smosarska.

-Znany aktor, reżyser i scenarzysta urodził się w Ciechanowie. W 1953 r. ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Na przestrzeni lat występował na stołecznych scenach Teatru Polskiego, Dramatycznego, Współczesnego i Narodowego. Pełnił funkcję dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Teatru Rozmaitości w Warszawie – przypomina rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska.

– Bardzo się cieszę z podjęcia przez Radę Miasta tej uchwały – powiedziała nam po sesji radna Anna Smolińska. – Pan Ignacy Gogolewski to postać wielce zasłużona dla polskiej kultury, dla teatru i filmu.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – sesja nadzwyczajna, na której oficjalnie zostanie wręczony tytuł, odbędzie się najprawdopodobniej w sierpniu, po ustaleniach z Honorowym Obywatelem.

Fot. FB PCKiSz Ciechanów