Informacja o modlitewnym triduum z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Biskup płocki Piotr Libera wydał „Wskazania pastoralne dla kapłanów i wiernych diecezji płockiej dotyczące organizacji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II”. Ich głównym punktem jest modlitewne triduum w dniach 16-18 maja 2020 r. Biskup zaprasza m.in. do powracania do praktykowania sakramentów świętych w kościołach.

Główna Msza św. w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II odbędzie się 18 maja br. o godz. 18.00 w bazylice katedralnej płockiej. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

We „Wskazaniach pastoralnych…” biskup płocki Piotr Libera wyraził wdzięczność Bożej Opatrzności za 100. rocznicę urodzin Papieża Słowianina – Świadka nadziei, który pozostawił po sobie wspaniały ślad w życiu Kościoła oraz milionów wyznawców Chrystusa i ludzi dobrej woli na całym świecie: „Jesteśmy dumni, że Bóg dał nam dojrzewać w wierze w czasie pontyfikatu św. Jana Pawła II. Moja wdzięczność płynie do Boga także za dar konsekracji biskupiej, którą w 1997 roku otrzymałem z rąk Świętego Papieża” – zaznaczył hierarcha.

Napisał, że skomplikowane warunki zewnętrzne, spowodowane słusznymi zabiegami sanitarnymi w walce z koronawirusem, sprawiają, że obchody powinny przybrać nieco inny charakter. Powinny być w miarę możliwości okazałe, należy jednak „we wszystkich planach zachować roztropność i respekt wobec prawa państwowego”.

Zachęcił proboszczów do zorganizowania w parafiach diecezji dziękczynnego triduum ku czci św. Jana Pawła II. Indywidualna i w miarę możliwości wspólnotowa modlitwa mają być okazją do „dziękczynienia za życie i dzieło Papieża, a także prośbą do Boga przez jego wstawiennictwo za rodziny, chorych, cierpiących, osoby starsze, za dzieci i młodzież oraz o powstrzymanie szerzenia się pandemii”. Triduum pomoże wiernym w „odnalezieniu się w nowej normalności”, a także zaprosi do powracania do praktykowania sakramentów świętych w kościołach i kaplicach diecezji płockiej.

Biskup wskazał, aby w różnych miejscach parafii rozmieścić ulotki i ogłoszenia o godzinach spowiedzi i Mszach św. w kościołach i kaplicach, tak, aby w modlitwie mogła wziąć udział jak największa liczba wiernych. Należy też przekazać wiernym informacje o godzinach spowiedzi w kościołach i kaplicach. 

Dzień 16 maja (sobota) ma w diecezji przebiegać pod hasłem „Pamięć i tożsamość”, a jego głównym punktem będzie spowiedź, w konfesjonałach lub innych przeznaczonych do tego miejscach. Biskup płocki zalecił również całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, zwiększenie liczby Mszy św. w kościołach i kaplicach, udzielanie spowiadającym się wiernym Komunii św. o różnych godzinach. O godz. 21:00 należy zaśpiewać Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny.

Dzień 17 maja (niedziela) upłynie pod hasłem: „Przekroczyć próg nadziei”. Zaleca się wtedy m.in. udostępnianie wiernym do słuchania przemówień papieskich oraz odczytanie listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka. Wieczorny Apel Jasnogórski zostanie zaśpiewany w intencji rodzin i parafii.

Dzień 18 maja (poniedziałek) – dzień urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, ma upłynąć pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Bp Libera, w związku z wciąż obowiązującymi limitami, zalecił odprawienie w kościołach wielu Mszy św., także wotywnych ku czci św. Jana Pawła II, wystawienie Najświętszego Sakramentu między Mszami, zapewnienie bezpiecznej spowiedzi, a w kazaniach – nawiązanie do słów: „Wstańcie, chodźmy!” oraz przywołanie nauczania i życia Świętego Papieża. Wieczorny Apel Jasnogórski zostanie zaśpiewany w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Ponadto bp Libera zwrócił się do wszystkich zgromadzeń zakonnych, wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Domu Księży Emerytów oraz innych wspólnot zamkniętych na terenie diecezji o podjęcie trzydniowej, nieustannej dziękczynnej adoracji Najświętszego Sakramentu w dniach 16-18 maja br., z prośbą o opiekę św. Jana Pawła II nad Ojczyzną oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Poza tym każdego dnia: od 16 do 18 maja br. o godz. 21:37 mają bić wszystkie dzwony w diecezji, na chwałę Boga za życie i pontyfikat Świętego Papieża. W dniach triduum należy przed kościołami i wewnątrz nich rozwiesić flagi narodowe i kościelne, a także udekorować kwiatami wizerunki św. Jana Pawła II w parafiach. Flagi powinni także w swoich domach i mieszkaniach rozwiesić diecezjanie.

„Niech św. Jan Paweł II, wielki orędownik pokoju, pielgrzym świata i obrońca życia każdego człowieka, wyprosi nam u Boga łaskę zdrowia i błogosławieństwa Opatrzności na naszą codzienność, a także dla naszej umiłowanej Ojczyzny” – podsumował swoje wskazania biskup płocki.

Dokładna treść ”Wskazań…” znajduje się na stronie: http://www.diecezjaplocka.pl