Jagodziński znów na czele Wspólnoty

Wojciech Jagodziński został na kolejną kadencję wybrany przewodniczącym Zarządu Powiatowego Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej.

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Czyżewski, Wojciech Jagodziński, Roman Niesiobędzki.

 

Wybory odbyły się w sobotę 16 kwietnia. Wiceprzewodniczącymi zostali Zbigniew Baranowski i Roman Niesiobędzki, skarbnikiem – Andrzej Czyżewski, a sekretarzem – Przemysław Zadrożny.

Bogdan Piotrowski został członkiem zarządu odpowiedzialnym za aktualizację strony internetowej CWS, a Jerzy Olszewski (wieloletni szef ciechanowskiej “Solidarności”) – członkiem zarządu do spraw kontaktów ze związkami zawodowymi.

W skład zarządu weszli także: Krystyn Płoski, Janusz Kącki, Tadeusz Bochnia, Marek Milewski, Robert Adamiak , Stanisław Jankowski, Barbara Rogalska, Robert Umiński, Aleksander Kraszewski , Henryk Grześ.

CWS ma obecnie trzech radnych w Radzie Miasta Ciechanowa (A. Czyżewski, W. Jagodziński, P. Zadrożny) i jednego – w Radzie Powiatu – (M. Milewski).

a

fot. Marek Szyperski