Jak zadbać o porządek na masowych imprezach?

W ciechanowskiej Komendzie Policji z policjantami spotkali się w czwartek 29 sierpnia prezesi  klubów sportowych i  agencji ochrony. Rozmawiano o przypadkach zakłóceń porządku w czasie meczy, przejazdów kibiców i innych imprez w otwartej przestrzeni publicznej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=IesM8I7dNUw’]

– Spotkanie było poświęcone zagadnieniom współpracy z policją w przypadku zakłócenia porządku oraz wymianie informacji o ewentualnych planowanych potyczkach między kibicami i trasach ich przejazdów – informuje rzecznik ciechanowskiej policji podinsp. Leszek Goździewski. – Omówiono zaistniałe przypadki kradzieży, dewastacji i inne zdarzenia z udziałem kibiców. Policjanci zajmujący się zagadnieniem imprez masowych wskazywali na tak ważne zagadnienia jak regulamin imprezy.

W czasie spotkania omówiono wytyczne KWP w Radomiu odnośnie działań policji wobec kibiców naruszających przepisy. “Zero Tolerancji”- w każdym przypadku funkcjonariusze policji winni reagować i będą reagować na wszelkie negatywne zachowania kibiców. Spotkanie było kolejną okazją do omówienia sytuacji na stadionach w powiecie ciechanowskim. Policja zapowiada zdecydowane działania i konsekwentne działanie wobec osób spożywających alkohol na stadionach i inne negatywne zachowania.

a