Jan Andrzej Kaluszkiewicz nowym starostą ciechanowskim. Wicestarosta pozostaje ten sam

Nowym starostą ciechanowskim – Jan Andrzej Kaluszkiewicz – lider klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Ciechanowskiego. Na dzisiejszej sesji Rady za jego wyborem opowiedziało się 12 radnych, 8 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowy starosta zastąpił Joannę Potocką-Rak z klubu Współpraca i Rozwój, odwołaną na tej samej sesji.

Nowy starosta to znany nie tylko w Ciechanowie artysta muzyk, pianista, kompozytor, pedagog i publicysta, odznaczony medalem „Gloria Artis” i medalem „Zasłużony dla Ciechanowa. Felietonista „Tygodnika Ilustrowanego – Nowocześnie z Tradycjami”.

Starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz na stanowisko wicestarosty zgłosił dotychczasowego wicestarostę Marka Marcinkowskiego z klubu radnych Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę poparło 12 radnych, 6 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Na trzech członków Zarządu Powiatu starosta zgłosił: Wojciecha Rykowskiego (klub radnych PSL, etatowy członek zarządu, pełniący tę funkcję w poprzednim zarządzie), Jacka Oglęckiego (z listy Prawi i Solidarni) oraz Tadeusza Wieczorka (klub radnych PiS).

red

Fot. Monika Szyperska/Nowy starosta podczas głosowania