Jan Andrzej Kaluszkiewicz – starostą ciechanowskim na kadencję 2024-2029

16 głosów “za”, 4 “przeciw”, 1 “wstrzymujący”. Dotychczasowy starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości”) został w tajnym głosowaniu na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego ponownie wybrany na to stanowisko.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz, który w niedawnych wyborach do Rady Powiatu zdobył najwięcej głosów – 2 tys. 144, nie miał konkurenta. – Myślę, że nie zawiodłem wyborców – skomentował ostatnie 16 miesięcy, w trakcie których był starostą ciechanowskim. – A teraz dziękuję wyborcom i kolegom z listy i kolegom radnym. Ufam, że nie zawiodę państwa. Nie zawiodę na pewno.

red

Fot. Marek Szyperski/Z lewej: Jan Andrzej Kaluszkiewicz