Jeden wyciął, drugi będzie sadził. Kolejna rewolucja w centrum Ciechanowa

Jeden wyciął, drugi będzie sadził. Teraz ma być mniej betonu, a więcej roślinności. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wyglądu ciechanowskiego placu Jana Pawła II.

Ciechanów kolejnym miastem rozpoczynającym walkę z tzw. betonozą. Pozbawiona praktycznie roślinności „patelnia” przed Urzędem Miasta ma się z powrotem zazielenić, a o formie tej „zielonej kontrrewolucji” mają zdecydować sami mieszkańcy miasta.

Obecny plac Jana Pawła II (dawny Rynek) został przebudowany za kadencji poprzedniego prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego (PO). – Obecna forma zagospodarowania placu przed ratuszem w Ciechanowie to efekt inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2011 r. Teren w znacznej części zabetonowano, likwidując większość istniejącej wcześniej zieleni. Rezultat znacznie podzielił ciechanowian w ocenach tej zmiany – przypomina rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Teraz, podczas drugiej kadencji prezydenta Krzysztofa Kosińskiego (PSL) zdecydowano o kolejnej przebudowie placu. – Projekt poddany przez ratusz pod konsultacje społeczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez miasto w 2022 r. Koncepcja autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus została uznana za najlepszą przez jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – informuje Paulina Rybczyńska. – Koncepcja zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni placu Jana Pawła II i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu. W projekcie część terenu tworzy strefę parkową z elementami małej architektury (huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne, ławy parkowe, ławki, kosze oraz oświetlenie). W propozycji pojawia się atrakcyjna i bogata roślinność: nowe nasadzenia zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zieleń nie zakłóca w niej głównych ciągów pieszych oraz istniejących parkingów. Dodatkowo koncepcja zakłada rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń, o łącznej powierzchni 770 m2. W mniejszym stopniu zmieniona miałaby być zachodnia część terenu, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Od  dzisiaj każdy mieszkaniec Ciechanowa może wziąć udział w konsultacjach, odpowiadając na pytanie, czy należy zmienić sposób zagospodarowania placu Jana Pawła II w Ciechanowie według opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. – Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy wypełnić krótką i prostą ankietę. Jest dostępna w wersji elektronicznej w Internecie oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta (plac Jana Pawła II, pok. 2, poniedziałek-piątek 8.00-16.00). Ankieterzy będą również obecni na wybranych wydarzeniach miejskich. Zaplanowane jest także zorganizowanie otwartego spotkania z udziałem ekspertów i mieszkańców – informuje rzeczniczka Ratusza.

Elektroniczną ankietę można wypełnić pod adresem: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/konsultacje_plac

Jak przypomina Paulina Rybczyńska: teren przed obecnym ratuszem powstał na przełomie XIV i XV jako rynek wzniesiony w pobliżu zamku. W czasie niemieckiej okupacji wyburzono południową pierzeję zabudowy przyrynkowej, a w jej miejscu poprowadzono arterię komunikacyjną – używaną do dziś jako fragment trasy krajowej nr 60. W latach 60. XX wieku zerwano bruk rynkowy, posadzono drzewa i posiano trawniki. W 2005 r. zmieniono historyczną nazwę Rynek na plac Jana Pawła II.

Warto także dodać, że podczas ostatniej przebudowy placu archeolodzy odnaleźli ślady kultur wielbarskiej i łużyckiej, a także pozostałości po budynkach z przełomu XVI i XVII wieku.

Red

Fot. UM Ciechanów