Jest nabór wniosków na dopłaty do przewozów autobusowych. Do podziału ponad 64 mln zł

Do 24 listopada można składać wnioski w ogłoszonym przez wojewodę mazowieckiego naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2021 r. ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

-Wysokość środków Funduszu, przyznanych dla województwa mazowieckiego na rok 2021, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi wynosi 64 096 067,64 zł – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. – Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 18 lipca 2019 r.

– W 2021 r. dopłata będzie udzielana wyłącznie do przewozów wykonywanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – czytamy w komunikacie MUW. – Zgodnie z art. 30a ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do 31 grudnia 2021 r. dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-o-objecie-w-2021-roku-doplata-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych

red.

Fot. mazowieckie.pl