Jest porozumienie w sprawie RIT

155 mln zł może trafić do subregionu ciechanowskiego w ramach tzw. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. W ciechanowskim Urzędzie Miasta prezydent Waldemar Wardziński oraz starostowie i przedstawiciele powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego, a także rektor PWSZ doc. Leszek Zygner podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa przy realizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach RIT-u np. w Ciechanowie ma zostać zbudowane centrum logistyczno-przesiadkowe i nowa droga dojazdowa do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego łącząca drogi krajowe nr 50 i nr 60.

O szczegółowych planach podziału pieniędzy z RIT-u mówi prezydent Waldemar Wardziński.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ZF1ifKokbjo’]

a