Jest praca w Glinojecku

Na co najmniej pięć miesięcy burmistrz Glinojecka chce zatrudnić trzech koordynatorów i jednego zastępcę do unijnych projektów oraz księgową do obsługi tych projektów.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to: “Stawiamy na wykształcenie” (tu oprócz koordynatora potrzebny jest również zastępca), “Nowe horyzonty” i “Nowe perspektywy”.

Zainteresowani proszą są o składanie podań o pracę wraz z cv w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku do 14 lutego do godz.17. bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ e-glinojeck.pl, kontakt tel. 23 674 28 16.

a