Jest wykonawca kolumbarium na ciechanowskim cmentarzu komunalnym

Jest umowa na wykonanie kolumbarium na prawie 3 tys. miejsc na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Kolumbarium wykona spółka miejska – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. PUK będzie też sprzedawał miejsca. Opłata za niszę przeznaczoną do pochowania prochów więcej niż jednej osoby – 7011 zł.

PUK – jak informuje Urząd Miasta – zajmie się opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniem pierwszego etapu prac budowlanych. Kolumbarium, pierwszy etap, powstanie za budynkiem administracji cmentarza przy ul. Gostkowskiej, na terenie, na którym aktualnie nie ma grobów. – Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter – zapowiada Ratusz.

– Docelowo wybudowanych zostanie 8 zestawów modułów kolumbarium, zawierających łącznie 720 nisz, umożliwiających umieszczenie do 4 urn w każdej z nich. Łącznie to 2 880 urn. W pierwszym etapie realizacji prac PUK wykona 30 modułów (łącznie 180 nisz na urny, każda na maksymalnie 4 urny). Moduły kolumbarium będą zestawione ze sobą w równoległe ciągi. Zostaną osłonięte od góry, frontu i z tyłu płytami z granitu. Frontowe płyty kamienne będą dzielone na indywidualne tablice epitafijne (odrębna tablica dla każdej niszy) – czytamy na www.umciechanow.pl. – Zespół kolumbariów będzie wpisany w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Pojawią się nasadzenia roślin pnących. Elewacja kolumbariów będzie oświetlona przy pomocy naświetlaczy liniowych led niskiej mocy, wbudowanych w podłoże, a korony okazałych drzew oświetlą oprawy parkowe wbite w grunt. Nawierzchnia będzie wykonana z mieszanki żwirowej na zagęszczonym podłożu naturalnym. Odwiedzający miejsca pochówku będą mieli do dyspozycji ławy z betonu z drewnianym siedziskiem oraz dwa punkty czerpania wody z przyłączami.

Pierwszy etap budowy zostanie zrealizowany w przyszłym roku.

Red

Fot. UM Ciechanów