“Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. – Praca plastyczna, fraszka lub esej – to zadania, z którymi zmierzyć się mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zdaniem organizatorów taki konkurs to „doskonała okazja do pogłębienia wiedzy młodego pokolenia na temat historii, kultury, tradycji czy przyrody zarówno małych ojczyzn, jak i całego regionu. Aby wziąć w nim udział należy przygotować, w zależności od kategorii wiekowej uczestnika, pracę plastyczną lub literacką – fraszkę lub esej”. – Jesteśmy już na półmetku konkursu. Widzimy, że ten temat przypadł do gustu młodym Mazowszanom. Zwłaszcza tym najmłodszym. Wpłynęło do nas sporo prac plastycznych i fraszek. Czekamy jeszcze na to, czym zaskoczy nas młodzież. W ich przypadku zadanie wymaga już nieco większego zaangażowania. Przypomnę, że uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować esej. Myślę, że Mazowsze to region na tyle ciekawy i różnorodny, z tak bogatą tradycja i historią, że nie powinno zabraknąć tematów. Warto przy realizacji tego zadania porozmawiać z rodzicami i dziadkami. Być może oni podsuną ciekawy temat do zgłębienia – komentuje marszałek wojewódzwa Adam Struzik.

Kto może wziąć udział w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo), a w klasach IV-IV – fraszkę. Z kolei uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.

Praca plastyczna (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)  Praca literacka – fraszka (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)Praca literacka – esej uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)Praca literacka – esej uczniowie szkół ponadpodstawowych  
I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł  I miejsce: 1000 zł II miejsce: 800 zł III miejsce: 500 zł  I miejsce: 2000 zł II miejsce: 1500 zł III miejsce: 1000 zł  I miejsce: 2000 zł II miejsce: 1500 zł miejsce: 1000 zł  

 Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów
na adres e-mail: konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem
z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.