“Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku”

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na promocję książki Grzegorza Kęsika “Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku”. Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godz. 18. w siedzibie Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy ul. Sikorskiego 7.

Autor tak pisze o tym we wstępie:  „Działalność regionalisty, obfitująca często w długie i żmudne poszukiwania archiwalne, czasem nagradzana jest takimi chwilami, kiedy czuje się autentyczną radość i dumę z odzyskania czegoś, co miało już nigdy nie ujrzeć światła dziennego. 
»Na [oryginalnym] odrysie zaznaczono wielobarwnie sieć uliczną, zabudowania murowane, z muru pruskiego i drewniane z rozróżnieniem miejskich, duchownych i prywatnych (chrześcijan i żydów), oraz mosty, ogrody owocowe, warzywne, łąki, pastwiska, nieużytki, wody, ulice brukowane i niebrukowane, krzyże, drogowskazy«.”

Grzegorz Kęsik – dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naukowo zajmuje się polityką przestrzenną, samorządem terytorialnym w Polsce, ochroną zabytków oraz regionalizmem. Mieszka w Ciechanowie i od dzieciństwa pasjonuje się historią swojego miasta. Jest autorem trzech monografii: „Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie”, „Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych”, „Wójtostwo w Ciechanowie”.

Książka Grzegorza Kęsika przywraca ważny dla nauki dokument – plan Ciechanowa z połowy XIX w. oraz przybliża postać twórcy planu, mazowieckiego geodety Joachima Łuszczewskiego.

Zapraszam do Biblioteki.

Alicja Wodzyńska, Dyrektor, Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie