Joanna Potocka-Rak odwołana ze stanowiska starosty ciechanowskiego

Joanna Potocka-Rak nie jest już starostą ciechanowskim. Kilkadziesiąt minut temu Rada Powiatu w tajnym głosowaniu odwołała ją ze stanowiska.

W tajnym głosowaniu za odwołaniem opowiedziało się 13 radnych, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw, sześcioro radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, jeden był nieobecny. Wynik głosowania powoduje także odwołanie dotychczasowego zarządu powiatu.

W głosowaniu wzięli udział radni: Prawa i Sprawiedliwości (7), Polskiego Stronnictwa Ludowego (3), Platformy Obywatelskiej (2) i po jednym z Ciechanowskiego Ugrupowania Wyborczego i z listy Prawi i Sprawiedliwi. W głosowaniu (mimo obecności na sali) nie wzięli udziału radni klubu Współpraca i Rozwój (4, klub założony przez Joannę Potocką-Rak po jej odejściu z PSL) oraz Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego (2), jeden radny z CBUW był nieobecny.

Sesja nadal trwa. W programie jeszcze m.in. wybór: starosty, wicestarosty i członków nowego zarządu powiatu. Na nowego starostę zgłoszono kandydaturę Jana Andrzeja Kaluszkiewicza – lidera klubu radnych PiS, znanego publicystę, muzyka, społecznika.

Red

Fot. Marek Szyperski